Lên đỉnh với gái yêu cực phê thế giới hoan lạc Tôi tò mò nhìn sang và giật mình khi nhìn thấy, tôi chỉ thấy thứ mà tôi được yêu cầu lấy trên TV, đó là một khung gỗ chéo, dùng để điều chỉnh sự di chuyển của binh lính. Nơi và nơi đặt những thứ như vậy xuất hiện Lần này, mục tiêu không phải là doanh trại và binh lính, mà là nhà tù và tù nhân. Tôi nhặt ngẫu nhiên một cái, và cảm thấy rằng cái giá rất nặng, và việc vác nó trên lưng không phải là một việc dễ dàng. Chúng tôi trở lại sân chơi với giá đỡ của chúng tôi tại chỗ. Li Weiwei mang theo một rổ dây chun lớn.